https://www.youtube.com/watch?v=5nJxMRfaSTM

Ne zhvillojmë energjinë që përmirëson dhe fuqizon jeten e njerezve me te cilet bashkepunojme.

Produktet & Shërbimet

Europetrol Durres Albania

Skenderi G

Çmimet e
Naftës

Kartat

Gjeni karburantin
më afër jush

Get a Quote

punonjes
430
departamente
9

Sot EIDA ka punesuar mbi 430 punonjes te kualifikuar ne profilet perkatese te cilet menaxhohen nda 9 departamente.

Burimet Njerezore