Burimet Njerezore

Që nga themelimi në 1996, Europetrol Durres Albania ka fituar përvojë të çmuar ne tregun energjitik. Ne kemi rekrutuar individët më të mirë dhe më profesional në dispozicion në tregun e punës sot. Ne njohim aftësitë specifike të individit, talentet dhe ekspertizën në fushat e tyre.

430

Sot EIDA ka punesuar mbi 300 punonjes te kualifikuar ne profilet perkatese te cilet menaxhohen nda 9 departamente.

Për të funksionuar me mirë si një kompani, ne kemi përdorur një kombinim optimal të ekipeve të menaxhimit dhe inxhinierisë për të vepruar si forca lëvizëse e kompanisë.

Ne kemi ndërtuar me sukses strukturën e menaxhimit që maksimizon rritjen dhe operon në mënyrë efektive përmes kontrolleve dhe balancimit. Kjo strukturë menaxhimi e dizajnuar mirë ka siguruar operacione të qeta dhe me sukses ka arritur qëllimet tona si një kompani.

Përfshirja e punonjësve

Ne rekrutojmë njerëz kompetentë dhe të motivuar, të cilët respektojnë dhe ndajnë vlerat tona, sigurojnë mundësi të barabarta për zhvillimin dhe avancimin e tyre. Në EIDA, ne inkurajojmë punonjësit tanë për të marrë pjesë në të gjitha aspektet e biznesit dhe e konsiderojmë kontributin e tyre një plus në marrjen e vendimeve tona.

Parimet udhëzuese

Cilësia e jashtëzakonshme e stafit tonë është një avantazh i vlefshëm konkurrues. Për të ndërtuar mbi këtë avantazh, përpiqemi të mbajmë në dispozicion punonjësit më të kualifikuar dhe të maksimizojmë mundësitë e tyre për sukses përmes trajnimit dhe zhvillimit. Jemi të përkushtuar që të ruajmë një mjedis të sigurt të punës të pasuruar nga diversiteti dhe qe karakterizohet nga komunikimi i hapur, besimi dhe trajtimi i drejtë.

Trajnimi dhe Zhvillimi i Sigurisë

Kënaqësia juaj është shqetësimi ynë numër një dhe ne besojmë se ajo fillon me shërbimin. Çdo punonjës në kompaninë tonë merr pjesë në një program trajnimi gjithëpërfshirës, në mënyrë që ne të dimë se ata e kuptojnë angazhimin tonë për t'ju shërbyer.

Karriera

Me një portofol të gjerë biznesi, ne gjithmonë kërkojmë njerëz të talentuar, të aftë dhe entuziastë për t'u bashkuar me ekipin tonë. Në EIDA mbështesim njerëzit tanë që të rriten, të mësojnë, të zhvillojnë aftësitë dhe të arrijnë potencialin e tyre. Ne presim që ju të shfrytëzoni shumë mundësi, të jeni të pasionuar për punën tuaj dhe t'i respektoni të tjerët. Ne ofrojmë një mjedis të larmishëm dhe sfidues me zhvillim të madh dhe mundësi karriere për njerëzit që ndajnë vlerat tona.

Content Director
On Location
Producer
On Location
We Developer
On Location
SEO Specialist
Remote
Social Media Manager
Remote