Terminali

EIDA zoteron kapacitetin e shpërndarjes për të transportuar me siguri produktet tona të cilësisë tek komunitetet locale, bizneset brenda dhe jashte vendit. Ekipi ynë I kupton kërkesat dhe eshte I njohur me te gjithe kulturat qe ju sherben.Ne kemi një reputacion të ndërtuar mbi besueshmërinë e shërbimit, standardet e kënaqësisë së klientit dhe praktikat më të mira te sigurise se shëndetit ne pune.

Kapaciteti Depozitues

75000

Nafta

5000

Benzina

5300

Jet A1

10200

Bitumi

10000

Solari

Vlera financieare e aseteve brenda terminalit

€300.000

Sistemi ngarkimit

€90.000

Pompat

€60.000

Sondat

$1.4M

Sistemi i Zjarrfikses
Motorret + Pompat

Kapaciteti i Ngarkimit

7

Ngarkimi i 7 autoboteve njekohsisht

4

naft ose benzin

2

Solar ose Jet A1

1

Bitum

850000

Kapaciteti ngarkues ne ore

5000000

ne nje dite pune
450-700

Ngarkese ne anije per export ne ore

Porti Shkarkimit

Jetty

120

Gjatesia e anijes maksimale

11.5

Lartesia e anijes qe te lejoj shkarkimin

8.2

Thellsia e anijes maksimale

2200

Gjatesia e tubit nga anija deri ne terminal

10

Naftes Bruto

10

Nafta

8

Benzina